Du er ikke innloggetFor å melde deg på kurset må du være logget inn.Kursinformasjon:

ELData Grunnl. Kalkulasjon, Anbuds og Tilbudsgiving (2 dg) Tidspunkt: Start:21.03.2017 09:00      Slutt: 22.03.2017 16:00 Sted:Oslo Nelfo Sentralt kurslokale Gustav Deltagere: Minst: 10, Maks: 20, 2 ledige Pris 7700 NOK / 6400 NOK (medlem) Hensikt:
 • Informasjon og nøkkeltall i bransjen
 • Inntjening, fortjeneste, lønnsomhet
 • Hvor finner man oppdrag og hvordan håndteres oppdragene?
 • Forskjellige typer oppdrag
 • Integrert i kurset inngår kalkulasjonsmetoder, grunnleggende forståelse av El Data/El Tilbud samt taktikk og kvalitets sikring av kalkyler. Akkord, akkordmultiplikator og begreper rundt akkordtariff. Andre stikkord for kurset er masseberegning, massekontroll, beskrivelser, taktikker, tidsforbruk, kapasitet, tilbud, påslag, prisjustering. priser og rabattavtaler Målgruppe: Installatører, saksbehandlere, prosjektledere, Ingeniører, teknikere, montører, Baser og andre som skal regne anbud, gi tilbud på jobber i elektrobransjen Forkunnskaper: Grunnleggende forståelse for økonomi og hvordan et anbud/tilbud utarbeides.
  Mål: Etter kurset skal deltaker kunne :
  • forstå, på et grunnleggende nivå, kalkulasjonsarbeid og tilbudsarbeid
  • kjenne til strukturer og roller i bransjen
  • kjenne til samspillet mellom Byggherre, Rådgiver og Entreprenør
  • Grunnleggende Standarder knyttet opp til anbud og anbudsunderlag, beskrivelse og prosjektering, ved å kjenne til NS 3450, NS 3451 og NS 3420 serien
  • kjenne til begrepet OpenBIM (Bygnings Informasjons Modelering)
  • bygge opp kalkyler slik at denne skal kunne nyttiggjøres fra tilslag, og ut hele produksjonsfasen
  • Lage egne prosjekt og tilbudsmaler til senere prosjekter. Lage engne punkt og system pakkeløsninger for senere bruk.
  • Kjenne til hvorsan man kalkulerer og legger inn nøkkeltall i programmet. Kursinnhold: Dette kurset legger vekt på innsikt og bevisste valg knyttet til grunnleggende forståelse av kalkulasjonsarbeid og tilbudsarbeid i elektrobransjen. Kalkulasjonsmetoder, grunnleggende økonomisk forståelse samt taktikk og kvalitetssikring av kalkyler er sentrale elementer i kurset. Masseberegning, massekontroll, beskrivelser, tidsforbruk, kapasitet, tilbud, påslag, prisjustering, priser og rabattavtaler er gjennomgående i kurset. I tillegg kommer vi inn på viktigheten av ledelse og prosjektstyring. Metode: Forelesning og oppgaveløsning. Oppgaver løses med bruk av egen pc med programvaren Eldata forhåndsinstallert før kurset. Se praktiske opplysninger! Praktiske opplysninger:Kursavgift inkluderer kurskompendium, lunsj og kaffepauser NB! Egen PC medbringes. Alle deltakere får tilsendt egen kurs lisens, og innstallerer enbruker versjon av programmet på sin maskin før kurset.
   - Sørg for at du har installert siste versjon av Eldata før kursstart
   - Det kan kun benyttes enbruker versjon på kurset. Har du server versjon som er fjernstyrt via Citrix eller liknende, kan du installere Enbruker direkte på din egen maskin. Har du lokal server klient, så må den avinstalleres før du installerer enbruker.
   - Har du ikke Eldata kan du laste ned enbruker fra www.eldata.no og benytte tilsendt aktiveringsnøkkel for kurset
   - Du finner mer informasjon på www.eldata.no
   - Ta kontakt med Eldata Support på eldata@nelfo.no dersom noe er uklart